Công bố thêm 22 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chuẩn cấp quốc gia OCOP 5 sao
Công bố thêm 22 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chuẩn cấp quốc gia OCOP 5 sao
Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt tiêu chí cấp quốc gia OCOP 5 sao do Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương thực hiện.
Hà Nội công bố 26 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên
Hà Nội công bố 26 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên
Trong chương trình Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019, ngày 14/12, UBND TP Hà Nội đã công bố những sản phẩm đầu tiên được cấp sao thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến năm 2020. Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường đã tham dự và cắt băng Lễ khai mạc Festival.